باورهای غلط برنامه نویس شدن

misconception من دو سال گذشته را برای فهمیدن اینکه یک برنامه نویس چطور برنامه نویس می شود صرف کردم، برای خیلی از بچه هایی که در رشته کامپیوتر فارق التحصیل میشوند، برنامه نویس شدن، به یک رویای دست نیافتنی تبدیل شده است، خُب امروز می خواهم درباره باور هایی که نمی گذارد شما به یک برنامه نویس واقعی تبدیل شوید،  صحبت کنم: باور اول : باوری که می توانم یک شبه برنامه نویس شوم،  این موضوع را می‌دانید، درسته؟ یک برنامه نویس برنامه‌ای را نوشت و آن را خیلی سریع به قیمت بالایی فروخت،  این داستان شاید به نظر واقعی بیاید، اما شرط می‌بندم این همه داستان نیست، اگر بروید و بیشتر تحقیق کنید، آن فرد قبل از آن ۳۰ تا برنامه نوشته و او در آن موضوع فوق لیسانس یا دکترا گرفته است،  او برای بیست سال روی این موضوع کار کرده. این بسیار جالب است، من ماجراهایی  دارم که مردم فکر می‌کنند موفقیت آنها یک شبه بوده، من از یک طبقه متوسط هستم، همان سال اول کنکور دادم و وارد انشگاه شدم.  عالیه! من قبول شدم، مردم شاید فکر کنند که این موفقیت یک شبه است، اما این به این دلیل اتفاق افتاد که برای مدت ۱۲ سال قبل از آن،  زندگی و درس را جدی گرفته بودم،. موفقیت یک شبه شما، همواره نتیجه همه‌ی آنچه که شما در زندگی‌تان تا آن لحظه انجام دادید هست. ادامه دارد …