خلاصه


در این دوره آموزشی شما طراحی بانک های اطلاعاتی و استفاده از SQL را برای دسترسی و کار با داده ها در Database Engine های مختلف از جمله MySql, SqlServer, Access, Oracle, Sybase, DB2 و دیگر دیتابیس ها را خواهید آموخت

مطالب مهم این دوره


  • بررسی مفاهیم پایه ای بانک های اطلاعاتی
  • بررسی، طراحی و کار با دیتابیس های رابطه ای
  • بررسی و نوشتن کوئری های SQL
  • بررسی و کار با فانکشن های SQL
  • بررسی و کار با فانکشن های تاریخ
 

پیش نیاز ها


فاقد پیش نیاز

نحوه ثبت نام


تماس مستقیم با شماره ۰۹۳۹۳۹۳۹۹۲۴ و مراجعه حضوری به آموزشگاه
پرداخت شهریه الزامی نیست.
 

دوره های آموزشی