مشخصات کتاب

نام کتاب: علوم کامپیوتر برای کودکان
مولف: زهرا بیات قلی لاله، علی بیات قلی لاله
طراح جلد: زهرا بیات قلی لاله
ناشر: سایت کتابره
تعداد صفحات:۱۷۵ صفحه
سال انتشار:فروردین ۱۳۹۳
قیمت: ۲۵۰۰ تومان
سایز: ۲.۷۴ مگابایت

معرفی کتاب

صنعت کامپیوتر در دنیا رو به رشد است، با توجه به توسعه کامپیوتر و نفوذ آن به داخل تقریبا همه خانواده ها، آموزش مفاهیم پایه ای کامپیوتر به فرزندانمان را به یک امر ضروری تبدیل کرده است. کتاب آموزش علوم کامپیوتری برای کودکان کتابی است که با تمرین و بازی می خواهد بچه ها را با مفاهیم پایه ای کامپیوتر آشنا کند.

فهرست کتاب

تقدیم به

پیشگفتار

فعالیت‌ها و نحوه‌ی استفاده از آن‌ها‌ برای کودکانتان

سخنی با خوانندگان

بخش اول :داده‌ها – اطلاعات

تفاوت بین داده و اطلاعات چیست؟

چگونه می‌توانیم اطلاعاتمان را در کامپیوتر ذخیره کنیم؟

چگونه می‌توان اعداد‌، حروف و تصاویر را به صفر و یک تبدیل کرد؟

نگاهی کلی به فعالیت‌های این بخش

فصل اول : تبدیل داده‌ها به صفر و یک

فعالیت ۱ : شمارش نقاط-اعداد دودویی(باینری

خلاصه

مهارت‌هایی که باید داشته باشید

برای سنین

زمان انجام فعالیت

فهرست فعالیت

روش کار

مقدمه (اعداد باینری)

بحث‌و‌گفتگو

تلاش برای استفاده از سیستم دودویی(صفر و یک)

تبدیل عدد دهدهی به دودویی

پیشنهادات

ارسال پیام‌های رمزگذاری

داستان علی و کریسمس

ایمیل‌ها و مودم‌ها

شمارش بیشتر از ۳۱

در مورد اعداد دودویی بیشتر بدانیم

نتیجه‌گیری

فصل دوم : نحوه‌ی نمایش تصاویر توسط کامپیوترها

فعالیت ۲: نمایش تصاویر به وسیله‌ی اعداد و رنگ‌ها

خلاصه

مهارت‌هایی که باید داشته باشید

برای سنین:

مدت زمان انجام این فعالیت

فهرست فعالیت

روش کار

کد رنگ‌ها

نشان دادن رنگ‌ها توسط اعداد

نحوه‌ی کار فکس برای کودکان

کشیدن تصویر خودتان

نتیجه‌گیری

فصل سوم : فشرده‌سازی

فعالیت ۳ :فشرده‌سازی

مهارت‌هایی که باید داشته باشید

برای سنین

مدت زمان انجام این فعالیت

فشرده‌سازی متن

نکاتی در مورد فشرده‌سازی

نتیجه‌گیری

فصل چهارم : بیت توازن

فعالیت ۴: کارت‌های جادویی برای تشخیص و اصلاح خطا

خلاصه

مهارت‌هایی که باید داشته باشید

برای سنین

فهرست فعالیت

کارت‌های جادویی

در مورد توازن‌ها بیشتر بدانیم

یک مثال واقعی برای متخصصین: چک کردن شابک

نتیجه‌گیری

فصل پنجم : اندازه‌گیری اطلاعات

فعالیت ۵ ‌: ۲۰ سوالی –نظریه‌ی اطلاعات

خلاصه

مهارت‌هایی که باید داشته باشید

برای سنین

مدت زمان انجام این فعالیت

۲۰ سوالی

فعالیت ۲۰ سوالی

چه مقدار اطلاعات در یک پیام وجود دارد؟

درخت‌های تصمیم‌گیری

نتیجه‌گیری

بخش دوم‌: به کار گرفتن کامپیوترها و الگوریتم‌ها

نگاهی کلی به فعالیت های این بخش

کار کشیدن از کامپیوتر(Putting Computers to Work)

فصل ششم : الگوریتم‌های مرتب‌سازی

فعالیت ۶ : الگوریتم‌های مرتب سازی

خلاصه

مهارت‌هایی که باید داشته باشید

برای سنین

مدت زمان انجام این فعالیت

سبک‌ترین و سنگین‌ترین

مرتب‌سازی براساس وزن

مرتب‌سازی انتخابی

تقسیم و موفقیت

مرتب‌سازی سریع

نحوه‌ی کارکرد مرتب‌سازی سریع

مرتب‌سازی درج

مرتب‌سازی حبابی

مرتب‌سازی ادغامی یا Mergesort

نتیجه‌گیری

فصل هفتم : الگوریتم‌های شبکه

فعالیت ۷: زمان بندی – مرتب‌سازی شبکه‌ها

خلاصه

مهارت‌هایی که باید داشته باشید

برای سنین

مدت زمان انجام این فعالیت

فهرست فعالیت

مرتب‌سازی شبکه‌ها

پیشنهادات و تغییرات

نتیجه‌گیری

فصل هشتم‌: الگوریتم درخت پوشا

فعالیت ۸: شهر پر دردسر- الگوریتم درخت پوشا

خلاصه

مهارت‌هایی که باید داشته باشید

برای سنین

مدت زمان انجام این فعالیت

شهر گل آلود-شهر پر دردسر

بحث‌و‌گفتگو

مشکلات شهر پر دردسر

گراف

نتیجه‌گیری

فصل نهم : مسیر‌یابی و وقفه در شبکه‌ها

فعالیت ۹ : پرتقال بازی برا‌ی مسیر‌یابی -‌ وقفه و بن بست در شبکه‌ها

خلاصه

مهارت‌هایی که باید داشته باشید

برای سنین

مدت زمان انجام این فعالیت

فهرست فعالیت

پرتقال بازی

مقدمه

پیشنهادات

نتیجه‌گیری

بخش سوم : دستور دادن به کامپیوتر‌ها

به کامپیوتر‌ها بگوییم که چکار کنند

نگاهی کلی به فعالیت‌های این بخش

فصل دهم : ماشین‌ها‌ی نیمه اتوماتیک

فعالیت ۱۰: زبان‌های برنامه‌نویسی

مقدمه

مهارت‌هایی که باید داشته باشید

برای سنین

مدت زمان انجام این فعالیت

فهرست فعالیت

مقدمه

فعالیت‌ها

پیشنهادات

نتیجه‌گیری

لیست کتاب‌های نوشته شده