مسیر برنامه نویس ها برای رسیدن به موفقیت و استقلال

این کتاب برای برنامه نویس هایی است که می خواهند، زندگی شخصی و حرفه ای خود را تحت کنترل بگیرند. در این کتاب موضوعات مختلفی از قبیل طرز فکر شما به عنوان یک برنامه نویس، نظم و انظباط، تعهدات شما، اهمیت سلامتی شما و طریقه استفاده از منابع در دسترس شما برای رسیدن به موفقیت و ثروت پوشش داده شده است. آقای مارک بکنر میگوید، هدف من از نوشتن این کتاب این است که راه آزادی و استقلال را  از طریق استفاده از مهارت فنی که دارید به شما نشان دهم.

دانلود رایگان

دانلود از کتاب سبز