کارهایی که دیگران انجام می دهند را انجام ندهید.

فرض کنید در وسط یک جمع دوستانه ای که می خواهند یک آتش بازی جالب راه بیندازند ، قرار گرفته اید. اولین طرقه به هوا پرتاب می شود، همه فریاد میزنند و شما انفجاری از نورهای ، آبی و قرمز و بنفش و زرد را می بینید و سپس… هیچ انفجاری رخ نمی دهد

شما کدام آتش بازی را در حرفه ی توسعه نرم افزار خود می پسندید؟ طرقه ای که با انفجار به هوا پرتاب می شود، به ارتفاع می رود و سپس بی سر و صدا به زمین می افتد؟

این نوع تفکر برای مدیریت حرفه ی شما، بسیار مهم است، زیرا زمانی که شما به خودتان به عنوان یک بیزینسمن فکر می کنید، زمانیست که شما تصمیماتی برای ایجاد یک کسب کار خوب رقم می زنید.

متفاوت بودن

شاید شما یک کارمند در یک شرکت خاص باشید، اما این مهم است که اجازه ندهید تا نقش خاص شما و حرفه ی شما تعریف شود.

بهتر است برای کسب و کار خود در توسعه ی نرم افزار به یک کارفرما به عنوان یک مشتری بیندیشید. ممکن است شما یک مشتری داشته باشید و تنها در آمد شما از آن مشتری باشد( در حقیقت بسیاری از شرکت ها تنها یک مشتری بزرگ دارند که بیشترین درآمد آن ها را تشکیل می دهد.) اما این رابطه شما را از سمت ضعف و وابستگی به سمت خودمختاری و خودگردانی می کشاند.

نکته: اولین کاری که باید در حرفه تان انجام دهید این است که ذهنیت خود را از کارمندی به بیزینسمن بودن حرکت دهید. داشتن این ذهنیت به شما کمک می کند تا تغییر مسیر دهید و مورد توجه و حضور فعال مدیریتی قرار گیرید.