خواب خوب شب-قسمت سوم

تفکر

۴-تفکر کردن

اکثر مردم در مورد چیزهایی که شما به آن ها کنترل ندارید، به شما می گویند که نگران نباشید. در حقیقت، هر کسی این کار را انجام می دهد، و این بخشی از طبیعت انسان است.

حدس بزنید چه چیز دیگری وجود دارد که شما روی آن کنترل ندارید؟

نگرانی

آن چیزی که شما روی آن کنترلی ندارید ، نگرانیست. و شما اغلب نگران هستید.

تفکر ایده خوبی برای مقابله با این عادت است، چرا که نگرانی بیش از حد، در شما به عنوان یک توسعه دهنده می تواند تاثیر منفی بگذارد.

تفکر، ورزشی است که در آن ذهن و عادات ما تمرین داده می شود. تفکر می تواند به ما در تشخیص محتوای ذهنی کمک کند.

ثابت شده است که کاهش استرس می تواند به شما در خواب بهتر کمک کند و این تنها با تفکر امکان پذیر است.

انواع مختلفی از تفکر وجود دارد:

تفکر متعالی: این نوع تفکر بدین معنیست که ما این آرامش درونی را تجربه می کنیم و با حالت آرام مشغول تفکر می شویم.

تفکر ریتم قلب: این تفکر، به عنوان تفکر رو به بالا شناخته شده است. و یک روش تنفس است، که تنفس، گردش خون و سیستم عصبی بدن را در حالت یکپارچگی هماهنگ می کند تا منجر به تلفیق روح، قلب، بدن و ذهن انسان شود.

تفکر هدایت تصور: این تفکر، یک تکنیک جدیدتر است. هدایت تصور می تواند برای بهبود معنوی، تسکین استرس یا رشد شخصی مورد استفاده قرار گیرد.

تفکر ذهنیت : این نوع تفکر، یک نوع ذهن آگاهیست که مورد علاقه ی توسعه دهندگان است. و این امکان را می دهد که ذهن آزادانه، سرگردان شود و بر پذیرش هر اندیشه ای که می آید، تاکید کند.

ادامه مطلب