آموزش برنامه نویسی به کودکان با ربات ها و اسباب بازی

آموزش برنامه نویسی به کودکان با ربات ها و اسباب بازی

آموزش برنامه نویسی به کودکان با ربات ها و اسباب بازی

همانند بسیاری از برنامه نویسان، علاقه ی من به برنامه نویسی، لذتیسیت که مدام آن را در زندگی تجربه می کنم و می خواهم این احساس لذت را با کودکان سرزمینم به اشتراک بگذارم.

من همچنین احساس می کنم یافتن کودکان و اشتراک گذاری این اطلاعات، واقعا شگفت انگیز است و مطمئنم که آن ها هم با این شور و شوقی که من دارم متحیر خواهند شد.

به همین دلیل برای همه ی ما به عنوان یک برنامه نویسی، بسیار مهم است که، در مورد چیزهایی که میتوانیم به کودکان، آموزش دهیم، کمی فکر کنیم.

فقط برای چند لحظه فکر کنید، که چه کسی باید از چیزی که ما شروع کردیم، ارث ببرد و ادامه دهنده ی راه ما باشد؟

ما باید این مسیر را به کودکانمان آموزش دهیم، آن ها بنیان خوبی برای آیندگان ما هستند. من احساس میکنم اگر ما این کار را انجام ندهیم ظلم بزرگی به آن ها کرده ایم.

تصور نکنید که آگاه کردن کودکان از قدرت برنامه نویسی و نشان دادن آینده ی روشن به آن ها، خیلی زود است. به کودکان یاد دهید که با کامپیوتر خلوت کنند و دوباره آن را کشف نمایند.

من فکر می کنم که همه ی ما می توانیم درس های مهمی را یاد بگیریم، به شرط آن که زمانی را برای آموزش کودکانمان در مورد شگفتی های کدنویسی قرار دهیم.

ادامه مطلب