نقش زنان در تکنولوژی نرم افزار(راهنمایی برای مردان و زنان)

نقش زنان در تکنولوژی نرم افزار

نقش زنان در تکنولوژی نرم افزار(راهنمایی برای مردان و زنان)

احتمالا شما هم با دیدن این عنوان به همان چیزی فکر می کنید که من فکر می کنم. وقتی من این عنوان را طرح کردم ، مطالب چندان جالبی در مورد نقش زنان در تکنولوژی نرم افزار نیافتم.

اهداف این مطلب بسیار جذاب است. من می خواهم صادقانه در مورد نقش زنان در تکنولوژی نرم افزار و نحوه ی درک آن ها صحبت کنم. به همین دلیل من صادقانه فکر می کنم فرصت حضور زنان در تکنولوژی نرم افزار بسیار زیاد است و باید بتوان کاری کرد که این حضور پررنگ تر شود.

بیاید با درک عمیقی، به تاریخ نگاهی بیندازیم. همانطور که می دانید واقعیت را نمی توان کتمان کرد و اگر صادقانه به این گذشته نگاه کنید می بینید عوامل دردناک و گاهی اوقات عوامل اجتماعی و سیاسی سبب شده تا زنان از دنیای تکنولوژی کمی عقب تر باشند.

من می خواهم برخی از واقعیت ها و توصیه های علمی برای زنان و مردان، در برخورد با نقش زنان در تکنولوژی را بیان کنم، که میدانم برای هر دو مفید است.

خب، فکر میکنم مقدمه چینی کافی باشد و بهتر است به سمت این موضوع شگفت انگیز حرکت کنم.

کلیشه ها و تصورات منفی

کلیشه ها و تصورات منفی

من معتقدم کلیشه هایی وجود دارد که باید مقابل آن ها ایستاد. این واقعیت را همه ی ما می دانیم و اگر بخواهیم، می توانیم بر این کلیشه ها غلبه کنیم و یا حداقل آن ها را در محیط کارمان کمتر کنیم.

زنان در فن آوری نرم افزار در کلیشه قرار گرفته اند.

بسیاری از مردان و برخی از زنان، اغلب فرض می کنند که یک برنامه نویس زن نمی تواند در عرصه تکنولوژی از نظر تکنیکی کارآمد باشد.

یک زن در تکنولوژی، می تواند همانند یک مرد از توان فکری فوق العاده بهره مند باشد. گاهی یک زن می تواند نخبه تر از یک مرد باشد. اما متاسفانه زنان یا درگیر بچه اند، یا درگیر بازی های موبایل یا کامپیوتر هستند.

زنان اغلب تصور می کنند که تستر های خوبی هستند، اما به طور جدی در نقش توسعه دهنده ی نرم افزار قرار نمی گیرند.

البته تمام این باورهای کلیشه ای جهانی، درست نیست. مهم این است که آن ها بدانند که شما یک زن در تکنولوژی هستید، شما نیاز به دانستن حقیقت دارید، و مردان در تکنولوژی باید دیدگاه های شما را درک کنند.

نکته این صحبت ها این است که برخی از زنان در تکنولوژی شبیه این کلیشه ها هستند اما این بدان معنی نیست که همه ی زنان ارزشمند نیستند.

بسیاری از تکنیک های کارآمد، مخصوص زنان برنامه نویسی است که، در برنامه نویسی بسیار مشتاق و پرشور و مانند مردان در دنیای تکنولوژی حرکت می کنند.

ادامه مطلب