مهارتی که شما نیاز دارید.

مهارتی که شما نیاز دارید.

مهارتی که شما نیاز دارید.

برنامه نویسی مهارت منحصر به فردیست که شما را به وضوح به آرامش ذهنی می رساند. شما با داشتن این مهارت، کنترل بیشتری به زندگی خود خواهید داشت و توانایی های شما برای رسیدگی به مسائل اطراف خود و شرایطی که در آن هستید دو چندان می شود.

حال شما برای رسیدن به این مهارت منحصر به فرد، باید مهارت مهمتر دیگری را بیاموزید، و آن، همان مهارت تفکر است.

چرا تفکر بسیار مهم است؟

همه روزه، بین مشاغل، خانواده ها و دوستان ما، مسائل و مواردی پیش میاید که باید به آن ها پاسخ دهیم و این تنها با تفکر امکان پذیر است.

با تفکر می توانید به آسانی به این سوالات پاسخ دهید و تصویر بیشتری از زندگی به دست آورید.

ما که هستیم؟

کجا باید برویم؟

آیا ما با توجه به اصول هایمان، زندگی می کنیم؟

آیا ما به اندازه کافی برای مهارت ها و منابع آینده آماده شده ایم؟

ما چه درس های ارزشمندی باید از گذشتگان بیاموزیم؟

برای پاسخ دادن، سعی نکنید که دروغ بگویید. هر روز ذهن ما دائما در حال فکر کردن، پردازش داده ها و پاسخ به فرمول هاست.

شاید شما هم مانند بسیاری از افراد هر روز با خودتان مکالمه ای دارید. به هر حال هر مهارتی به سادگی با استفاده از تفکر، به صورت یکپارچه، شما را به صلاحیت می رساند. برای استاد شدن در این زمینه باید مشغول تمرین تفکر شوید.

من در اینجا قصد دارم برخی از ابزارهای خوبی که با آن ها می توانید تمرین تفکر را انجام دهید، به شما معرفی کنم. شما با این تمرین ها می توانید مغز خود را مدیریت کنید و ارزشمندترین دارایی ها را برای بهرمندی بهتر آن قرار دهید.

ادامه مطلب